SKH als leerbedrijf

 

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf. Onze belangrijkste reden om leerlingen te begeleiden is om mede zorg te dragen voor goed geschoold personeel in de kinderopvang. We hebben daarom een praktijkopleider in dienst, die zowel de leerlingen als de pedagogisch medewerkers begeleidt tijdens de stage(s) en daarvoor regelmatig langs komt op de locatie. De dagelijkse begeleiding van de leerling ligt in handen van een gekwalificeerde pedagogisch medewerker op de groep, die daarvoor een training stagebegeleiding kan volgen.

 

Samenwerking met NOVA-college

We hebben een convenant gesloten met het NOVA-college, om ook rechtstreeks invloed uit te kunnen oefenen op en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opleiding. Voor leerlingen van het NOVA-college is het bij SKH mogelijk om naast een stage op een kinderdagverblijf ook de combinatie bso en peuterspeelzaal te doen.

 

Welke stageplaatsen bieden wij?

Jaarlijks bieden wij ongeveer 8 stageplaatsen aan leerlingen van de Beroepsopleidende Leerweg(BOL) van de opleiding Pedagogisch Werk op niveau 3 of 4.
Daarnaast heeft SKH leerlingen in dienst die de Beroeps Begeleidende Leerweg(BBL) volgen van de opleiding Pedagogisch Werk op niveau 4.
Wij bieden leerlingen van het VMBO en van verschillende middelbare scholen de mogelijkheid kennis te maken met het werken in de kinderopvang. Dit doen wij door hen snuffel- en/of maatschappelijke stages aan te bieden.
Inzetbaarheid van BBL leerlingen

Een nieuwe BBL leerling werkt de eerste 3 maanden als boventallige leerling op de groep. In deze 3 maanden krijgt de leerling de kans om te wennen aan het werken én leren en om kennis te maken met de groep en SKH.

Na deze drie maanden wordt er gekeken naar de kwaliteiten en vaardigheden van de leerling. In overleg met de werkbegeleider op de groep en de praktijkopleider vanuit SKH kan de leerling (bij gebleken geschiktheid) worden ingezet als invaller op de groep waar de leerling stage loopt. De leerling werkt altijd samen met een vaste pedagogisch medewerker van de groep. Tijdens de drie wekelijkse begeleidingsgesprekken wordt het functioneren van de leerling geëvalueerd met zowel de leerling als de werkbegeleider.

De begeleiding van de leerling wordt ook dan voortgezet door de praktijkopleider. Verder krijgt de BBL-er twee maal per jaar een opleidingsfunctioneringsgesprek met de praktijkopleider.

Voor informatie kun je contact opnemen met praktijkopleider

Clara Bos, C.Bos@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

Klik hier voor actuele vacatures

 

 

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2018  |  Created by Clic.nl