Ruilservice en incidentele opvang 

 

Graag willen we al onze klanten informeren over onze ruilservice en incidentele opvang. In de onderstaande informatie is alles te lezen over de wijziging in de werkwijzen en aanvraag van incidentele opvang en ruildagen. Heb je een vraag, dan is het antwoord te vinden onder veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen, stuur dan een mail naar ruilen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl 

Ruilen en ruiltegoed

Ruilen is een extra service, net als incidentele opvang, maar dan zonder extra kosten voor ouders. Het ruilen wordt uitsluitend digitaal aangevraagd en toegekend. De aanvraag wordt gedaan via ruilen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl. Ook bij ruilen mag de groep nooit overbezet zijn. Ruilen is geen recht, maar een service als de grootte van de groep het toelaat.

De spelregels van de ruilservice voor ouders met vaste opvangdagen zijn als volgt:
 • Er wordt ruiltegoed opgebouwd als er ’s ochtends voor 7:30 uur wordt afgemeld in het ouderportaal. Bij een afmelding na 7:30 uur ’s ochtends geldt de opbouw van het tegoed voor die dag niet meer. Langer van te voren afmelden kan wel.
 • Vanaf het moment van afmelden gaat een periode van 3 maanden in; binnen deze 3 maanden kan het opgebouwde ruiltegoed weer gebruikt worden.
 • Na 3 maanden vervalt het tegoed van deze afgemelde dag.
 • Het ruiltegoed kan alleen op de vaste groep van het kind worden ingezet.
 • Het ruiltegoed is kindgebonden en kan dus niet voor broertjes of zusjes gebruikt worden.
 • Een feestdag (Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag) wordt om 00.00 uur na afloop van de feestdag omgezet in ruiltegoed, voor zover deze op een vaste opvangdag van het kind valt. Vallen feestdagen op de vaste contractdagen dan worden die dus omgezet in ruiltegoed.
 • Een afmelding kan niet meer ongedaan gemaakt worden.
 • Als ouders hun kind afmelden voor een bepaalde dag, moeten ze er rekening mee houden dat een
  andere ouder deze dag kan gebruiken als ruildag of voor incidentele opvang. De ouder die heeft
  afgemeld kan dus niet alsnog het kind naar de opvang brengen!
 • Ouders kunnen niet afmelden voor losse uren, het gaat altijd om alle contracturen van een
  bepaalde dag.
 • Een ruilaanvraag die is goed goedgekeurd kan niet meer geannuleerd worden. Het ruiltegoed van
  die dag komt te vervallen.
 • Ook een goedgekeurde aanvraag voor incidentele opvang kan niet meer worden terug gedraaid;
  ouders krijgen hier een rekening voor.
 • Willen ouders meer ruilen dan hun ruiltegoed toestaat, dan kunnen ze incidentele opvang
  aanvragen.
 • Zit er nog 5 uur in het ruiltegoed, maar ouders hebben 10 uur nodig voor een bepaalde dag dan
  wordt het automatisch 10 uur incidentele opvang. Het ruiltegoed is dan onvoldoende.
 • Na het geheel beëindigen van het contract kunnen geen ruildagen meer worden ingezet.
 • Bij het deels beëindigen van het contract (bijvoorbeeld het opzeggen van 1 dag) vervalt het
  lopende ruiltegoed en dient er nieuw ruiltegoed te worden opgebouwd alvorens er weer gebruik
  gemaakt kan worden van de ruilservice.

 

Let op:
 • Ruilen, zoals hier beschreven, geldt niet voor ouders met een flexibel contract. Zij maken hun
  opvangafspraken per mail met Customer Care.
 •  Ruilen kan alleen als er al voldoende ruiltegoed is opgebouwd! Anders wordt het incidentele
  opvang.
 •  Het ruiltegoed kan niet worden ingezet bij extra opening, zoals studiedagen of de extra
  openingsweek na Kerst.
 
Dringend opvang nodig, maar de groep zit vol?

Als er geen plaats is op de eigen groep en u toch dringend opvang nodig heeft op een bepaalde dag, kan er telefonisch of per email contact worden opgenomen met het Customer Care Team of de leidinggevende. Er zal dan gekeken worden of er eenmalig plaats is op een andere groep. U dient hiervoor per mail wel toestemming te geven, dat is een wettelijke verplichting.

 

Meld uw kind af via het ouderportaal als het een dag niet komt

Als uw kind niet komt op een vaste dag, bijvoorbeeld door vakantie, verzoeken wij u uw kind digitaal via het ouderportaal af te melden en het liefst zo vroeg mogelijk. Met name het op tijd doorgeven van vakanties biedt lege plaatsen op de groep, waardoor andere ouders de ruimte krijgen om incidentele opvang of een ruildag aan te vragen. Een groot voordeel van het afmelden is dat u op die manier een urentegoed opbouwt, wat later weer kan worden gebruikt voor een ruildag.

 

Wanneer moet u extra betalen?

ls er geen (passend) tegoed meer beschikbaar dan zal er automatisch een factuur gegenereerd
worden op basis van de toekenning van een aanvraag voor incidentele opvang. Dit geldt ook in het
geval van incidentele opvang op een andere groep dan waar het kind geplaatst is.

 

Flexibele opvang

Werkt u niet op vaste, maar op wisselende dagen? Neem contact op met Customer Care voor de
mogelijkheden van een flexibel contract. Heeft u al een flexibel contract? Bovenstaande regels
betreffende incidentele opvang en ruilen zijn dan niet van toepassing! Wij voeren nl. apart de door u
gewenste opvangdagen in, aan de hand van uw maandrooster. Voor wijzigingen in uw rooster neemt
u apart contact op met Customer Care en hiervoor gelden aparte afspraken.

 

Incidentele opvang in de kerstweek

In de week tussen kerst en oud en nieuw zijn de meeste vestigingen gesloten. Deze dagen zitten niet
in het contract van ouders. Ouders kunnen gebruik maken van incidentele opvang op de daarvoor
geopende locaties. Het ruiltegoed kan NIET voor deze dagen worden ingezet, omdat de locatie apart
open gaat en het personeel hier apart voor wordt ingezet.

Contact

Wagnerlaan 59
2151 GV Nieuw Vennep
023 567 20 20

Stuur een mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en schrijf je hier in voor de SKH nieuwsbrief.

Verstuur

 

Lees meer over ons pedagogisch beleid
Meer weten? Wij helpen je graag verder.
Neem contact opPlan rondleidingSchrijf je kind inDownload brochureBereken kosten
Alle rechten voorbehouden aan SKH 2018  |  Created by Clic.nl